Tag Archives: Cách xem sitemap của website

Sitemap là gì? Cách tạo Sitemap cho website WordPress chỉ 5 phút

Cách tạo Sitemap cho website WordPress

Sitemap (sơ đồ trang web) là cách nhanh nhất để cho các con bọ Google có thể tìm đến và đọc dữ liệu trang website hay blog của bạn. Tạo sitemap cho website WordPress là một việc làm rất quan trọng cho mọi website hoặc blog cá nhân. Vậy Sitemap là gì? Tại sao phải […]