Tôi có được học lại hoặc được hỗ trợ thêm sau khi học xong?

Bạn sẽ được học lại miễn phí để củng cố kiến thức bất cứ khi nào nếu muốn. Kiến thức mới sẽ được update liên tục mà không tốn thêm bất cứ chi phí nào.

Bạn sẽ được hỗ trợ trọn đời: Nếu cần trợ giúp hay hỗ trợ hãy gởi email hoặc nhắn tin trực tiếp cho tôi

This entry was posted in . Bookmark the permalink.