Nhân Viên Content Marketing là gì?

Là những người chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung nhằm tăng lượt truy cập, tăng nhận diện thương hiệu. Đưa ra chiến lược content marketing và kế hoạch biên tập hiệu quả đáp ứng mục tiêu kinh doanh. Với mục tiêu cuối cùng là tạo ra doanh số và giữ chân khách hàng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.