Học Xong Có Thể Viết Content Cho Những Nền Tảng Nào?

Bạn có thể ứng dụng kiến thức vào rất nhiều nền tảng. Bao gồm nội dung fanpage Facebook, diễn đàn, bài viết SEO trên website. Truyền thông báo chí, ý tưởng kịch bản video cho YouTube, quảng cáo cho doanh nghiệp, xây dựng slogan…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.