Copywriting là gì?

Copywriting là hoạt động sao chép có chọn lọc từ một hoặc nhiều văn bản khác nhau. Để sử dụng cho mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị sản phẩm. Đối tượng hướng tới của những văn bản Copywriting chính là khách hàng. Những người được thuyết phục để ra quyết định mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Hiểu đơn giản Copy Writing là những bài viết để bán hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Giúp khách hàng có hành động muốn mua sản phẩm hoặc dịch vụ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.