Content Marketing là làm gì?

– Sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông của doanh nghiệp như: blogs, website, facebook, hệ thống mạng xã hội…

– Sáng tạo nội dung cho Email Marketing, content social marketing, các chiến dịch quảng cáo: Facebook ads, Google ads…

– Content Marketing còn phải làm một số công việc liên quan đến xây dưng kế hoạch cho tổ chức sự kiện, truyền thông…của doanh nghiệp.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.