Content Marketing là gì?

Content marketing được định nghĩa là tiếp thị nội dung. Là hoạt động marketing của một doanh nghiệp hoặc thương hiệu. Tập trung vào việc tạo ra và phân phối nội dung có giá trị, liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ. Hiểu đơn giản Content Marketing là những bài viết nhằm tăng nhận diện thương hiệu. Xu hướng like share nhiều để thu hút traffic

This entry was posted in . Bookmark the permalink.