Content Marketing cần những gì?

Kỹ năng phân tích: Phân tích thông tin hiệu quả là cách để bạn cải thiện chất lượng nội dung. Biết đâu là số liệu quan trọng cần theo dõi, biết cách diễn giải thông tin để xác định chiến lược nào có hiệu quả tốt nhất

Kỹ năng nghiên cứu: Chiến dịch Marketing nào cũng bắt đầu bằng hoạt động nghiên cứu và tìm hiểu thị trường trước khi được triển khai

Kỹ năng viết và truyền đạt: Hãy đảm bảo khách hàng sẽ hiểu đúng những gì bạn truyền đạt

Hiểu khách hàng: Hiểu được vấn đề hay nỗi đau của khách hàng đang gặp phải để gãi đúng chổ ngứa của họ

This entry was posted in . Bookmark the permalink.